اهداف و ساختار واحد استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۹۰۰

اهداف و ساختار واحد استعدادهای درخشان:

  • اجرایی کردن آئین نامه و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص استعدادهای درخشان
  • شناسایی و معرفی  دانشجویان واجد شرایط برنامه استعداد درخشان
  • برگزاری جلسات توجیهی برای دانشجویان واجد شرایط برنامه استعداد درخشان
  • برگزاری کارگاههای آموزشی  برای دانشجویان واجد شرایط برنامه استعداد درخشان
  • پیگیری مستمر شرکت دانشجویان مشمول در آزمون های ورود به مقاطع بالاتر و کمک به آنان در جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته
آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۳۹۹