مسئول واحد المپیاد دانشجویی

تعداد بازدید:۸۷۳

واحد المپیاد دانشجویی

مسئول واحد المپیاد دانشجویی

دکتر وحیده آقامحمدی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی: علوم تغذیه

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹