شرح وظایف کمیته نظارت برآزمون

تعداد بازدید:۱۰۴۲

 شرح وظایف کمیته نظارت برآزمون 
در سه حیطه پیش از آزمون، حین و پس از برگزاری آزمون های نظری، عملی و بالینی به شرح زیر میباشد:

  • همکاری با اداره آموزش دانشکده به منظور ارزیابی اولیه سوالات آزمون منطبق با چارچوب استاندارد دانشکده
  •  ارزیابی و نظارت بر شرایط فیزیکی برگزاری جلسات آزمون
  • تدوین و برگزاری جلسات توجیهی برای مراقبین جلسات آزمون
  • راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهای ارزشیابی (ورودی- تکوینی- پایانی) در دروس تئوری، عملی و کارآموزی
  • برگزاری کارگاه های روش های نوین ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی با همکاری کمیته توانمندسازی اساتید
  •  تدوین فرآیندهای مربوط به آزمون های نظری، عملی و بالینی در خصوص اعتراضات دانشجویان، محرمانه بودن ارائه نتایج آزمون ها و مقررات برگزاری آزمون ها
  • تدوین شیوه نامه و دستورالعمل های کمیته نظارت بر برگزاری آزمون
  • مشارکت در برنامه ریزی و تدوین زمان بندی تقویم امتحانات با اداره آموزش دانشکده
  • بررسی نظرات نمایندگان  دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاری امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیری نظرات دانشجویان
  •  آنالیز آزمون ها توسط کارگروه های کمیته و ارائه بازخورد نتایج به اساتید گروه های آموزشی درراستای بهبود و اصلاح روند طراحی سوالات آزمون
آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۹