مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۸۹۴

مدیر گروه:‌ آقای دکتر عبداله درگاهی

رشته تحصیلی:‌دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط

درجه علمی: استادیار 

ایمیل: a.dargahi@khalums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۱