هدف و برنامه

تعداد بازدید:۱۱۱۵

رشته علوم تغذیه

هدف کلی این رشته ، آموزش دانشجویان در زمینه علوم تغذیه است که با همکاری فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم بهداشتی یا زمینه های مرتبط ، می توانند وضعیت تغذیه منطقه را بهبود بخشند و به سلامتی  منطقه و کشور کمک کنند. پروژه های تحقیقاتی در این بخش در مجموعه ای از  زمینه های بالینی و غیر بالینی در مورد وضعیت تغذیه ای جمعیت  منطقه، ریز و درشت مغذی ها ، تغذیه در گروه های آسیب پذیر ، تغذیه در پیشگیری از بیماری های مزمن از جمله دیابت ، بیماری های قلبی عروقی ، سرطان و چاقی و غیره. دانشجویان رشته علوم تغذیه در دانشکده علوم پرشکی خلخال در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند. درحال حاضر سی و شش دانشجو در رشته تغذیه در دانشکده علوم پزشکی خلخال تحصیل می کنند

رشته بهداشت محیط

هدف کلی این رشته، آموزش دانشجویان در زمینه علوم مهندسی بهداشت محیط است که با همکاری فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم بهداشتی یا زمینه های مرتبط ، می توانند وضعیت بهداشت محیط منطقه را بهبود بخشند. پروژه های تحقیقاتی در این بخش در مجموعه ای از زمینه های بهداشت محیط مردم ، پیشگیری از  بیماریهای  عفونی و مرتبط با مراقبت های بهداشتی ، طراحی تصفیه خانه آب و فاضلاب ، پیشگیری از بیماری های مزمن از جمله دستگاه گوارش در حال انجام است. دانشجویان رشته بهداشت محیط در دانشکده علوم پرشکی خلخال در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند. درحال حاضر شصت و سه دانشجو در رشته بهداشت محیط در دانشکده علوم پزشکی خلخال تحصیل می کنند.

رشته بهداشت عمومی

بهداشت عمومی یک رشته میان رشته ای است. اپیدمیولوژی ، آمار زیستی و مدیریت خدمات بهداشتی همه در این زمینه مرتبط هستند. زیرمجموعه های مهم دیگر مانند مهندسی بهداشت محیط ، سلامت جامعه ، بهداشت رفتاری ، اقتصاد بهداشت ، سیاست های عمومی ، بهداشت روان ، ایمنی شغلی ، سلامت جنسی و تولید مثل. دانشجویان رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پرشکی خلخال در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند. درحال حاضر هفتاد و نه دانشجو در رشته بهداشت عمومی در دانشکده علوم پزشکی خلخال تحصیل می کنند

آخرین ویرایش۲۵ مرداد ۱۴۰۱