مدیر گروه

تعداد بازدید:۹۱۴

مدیرگروه:  آقای مصعب قادری

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

درجه علمی: مربی

ایمیل : m.ghaderi@khalums.ac.ir

شماره تماس: 04532426606 داخلی 155

 

شرح وظایف مدیر گروه:

 •  ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی گروه اعم از آموزشی و پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم
 • برنامه اجرایی وظایف  آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی  شورای آموزشی –پژوهشی دانشکده
 • تجدید نظر مستمر در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشترفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه هابه مراجع ذیربط.
 • تشکیل و اداره جلسات  شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
 • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
 • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها و نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 • پیشنهاد طرهای پژوهشی که گروه را ساً یا باهمکاری گروه های دیگر آماده انجام داده است به رئیس دانشکده
 • ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 • در خواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از رئیس دانشکده با ذکر دلیل
 • پیگیری و نظارت بر تامین محوله بر اعضاء گروه
 • ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروههای آموزشی در جهت اجرای  برنامه های آموزشی
 • درخواست تامین نیروی انسانی جهت دروس  گروه رشته مربوطه
 • ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد  آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال
 • آگاهی از طرح درسهای مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به  فعالیتهای آموزشی گروه
 • ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۴۰۱