مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۷۱

مدیرگروه:  سولماز سعیدی

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

درجه علمی: مربی

ایمیل : s.saeedi@khalums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۰ آبان ۱۴۰۰