هدف و برنامه

تعداد بازدید:۶۳۲

 

هدف و برنامه رشته ها:

پرستاری: هدف کلی این رشته ، آموزش دانشجویان در زمینه پرستاری و مراقبت است که با همکاری فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم بهداشتی یا زمینه های مرتبط ، می توانند در امر بهداشتی ،مراقبت و مشارکت در درمان و ارتقا سلامت جامعه فعالیت کنند. طرح ها و مقالات تحقیقاتی در این بخش در مجموعه ای از  زمینه های بالینی و غیر بالینی در مورد وضعیت سلامت منطقه ، مشکلات بهداشتی، درمانی و مراقبتی ،پیشگیری از بیماری ها، مراقبت و پیشگیری از بیماری های مزمن از جمله دیابت ، بیماری های قلبی عروقی ، سرطان و چاقی و غیره می باشد. دانشجویان رشته پرستاری در دانشکده علوم پرشکی خلخال در مقطع کارشناسی و در هر نیمسال تحصیلی 4 گروه ورودی از دانشجویان تحصیل می کنند و پذیرش دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول هر سال تحصیلی می باشد.

مامایی: هدف کلی این رشته ، آموزش دانشجویان در زمینه علوم مامایی است که با همکاری فارغ التحصیلان سایر رشته های علوم بهداشتی یا زمینه های مرتبط می توانند در امر مراقبت از مادران باردار ، کمک و تسهیل زایمان، مشاوره ی قبل و بعد و دوران بارداری ، سلامت مادران و کنترل جمعیت ، سلامت خانواده و مشاوره های اختصاصی کمک کنند. طرحها و مقالات تحقیقاتی  . در ارتباط با رشته مامایی و میان رشته ای و همکاری با سایر رشته ها مصوب و اجرا می شود  پذیرش دانشجویان جدیدالورود در نیمسال اول هر سال تحصیلی می باشد.

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۴۰۱