شرایط خوابگاه

تعداد بازدید:۹۳۴

این دانشکده در حال حاضر فاقد خوابگاه برای پسران (برادران) بوده و دارای خوابگاه زینبیه برای اسکان دانشجویان دختر (خواهران) می باشد.

شماره تلفن مسئول خوابگاه: 114 - 04532326606

شماره تلفن مسئول خوابگاه: 114-04532432002

تلفن ثابت مدیر دانشجویی فرهنگی: 04532434041

تلفن ثابت خوابگاه زینبیه: 04532424610

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۱