بازدید بهداشتی از محل برگزاری جشنواره عشایر ذره مور (کلیه سویی)

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۸ کد : ۲۹۱۴ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۰۱۷
بازدید و نظارت از محل برگزاری جشنواره عشایر منطقه ییلاق ذره مور (کلیه سویی) شهرستان خلخال و توزیع تراکت و مواد آموزشی در بین گردشگران ، ومتصدیان اماکن توزیع مواد غذایی در تاریخ ۹۷.۴.۲۹ توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی خلخال
بازدید بهداشتی از محل برگزاری جشنواره عشایر ذره مور (کلیه سویی)

نظر شما :