برگزاری کارگاه آموزشی HIV

۱۸ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۰:۲۰ کد : ۲۹۲۸ اخبار واحد
تعداد بازدید:۲۸۶۵
برگزتری کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از انتقال HIV ازمادر به کودک (PMTCT)
برگزاری کارگاه آموزشی HIV

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه آموزشی برنامه پیشگیری از انتقال HIV ازمادر به کودک(PMTCT) در تاریخ  97/05/18  در محل سالن جلسات دانشکده  برای مراقبین سلامت وماما های تیم سلامت  وپرسنل بخش زایمان بیمارستان خلخال توسط گروه  بیماری های معاونت بهداشتی اجراگردید.در این  جلسه مدیر گروه بیماری ها  مطالبی را درخصوص برنامه PMTCT و نحوه انجام عمل RAPID TEST ارائه نمود.درپایان  کارگاه کلیه شرکت کنندگان بصورت عملی رونداجرای برنامه را تمرین کردند.


نظر شما :