برگزاری مراسم به مناسبت هفته جهانی سالمندان (۷-۱۳مهر ماه)

۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۳ کد : ۳۰۰۰ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۰۶۶
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال به مناسبت گرامی داشت روز جهانی سالمندان برنامه های مختلفی به شرح ذیل در سطح شهرستان برگزار گردید
برگزاری مراسم به مناسبت هفته جهانی سالمندان (۷-۱۳مهر ماه)

1- در تاریخ 97/07/09 : معاونت محترم بهداشتی دانشکده(آقای ایرج اعتبار )به همراه کارشناسان واحد سلامت روان وسلامت جمعیت ،خانواده ومدارس و به اتفاق رییس وکارشناسان اداره بهزیستی در راستای تجلیل از سالمندان درمنزل  5نفر از سالمندان  عزیز حضوریافته و ضمن گفتگوی صمیمانه ودلجویی از آنان با اعطای دسته گل وکارت هدیه این سالمندان را مورد تکریم و تجلیل قرار دادند.

2- در تاریخ 97/07/10 : ورزش صبحگاهی وتکریم سالمندان درپارک سالمندان خلخال توسط واحد سلامت جمعیت وخانواده معاونت بهداشتی دانشکده و باحضورمعاونت محترم فرماندارخلخال(آقای قنبری)،معاونت بهداشتی دانشکده ،روسای ادارات ورزش وجوانان وبهزیستی خلخال وباحضورسالمندان عزیز اجراگردید. که در ابتدای برنامه سالمندان نرمش و ورزش صبحگاهی را اجرانمودند.سپس گروه سرود کودکان کودکستان  با اجرای سرود روزسالمندان رابه آنها تبریک گفته ودسته گل وبسته هایی که توسط معاونت بهداشتی دانشکده تدارک دیده شده بود بصورت نمادین توسط این  کودکان به سالمندان اهدا گردید.درانتهای برنامه قرعه کشی انجام گرفته وازپنج نفرازسالمندان بااهدای کارت هدیه توسط معاونت بهداشتی دانشکده ومعاونت سیاسی فرمانداری خلخال تجلیل بعمل آمده واز سالمندان حاضردرورزش صبحگاهی پذیرایی شد

3- در تاریخ 97/07/10 : عیادت از بیماران سالمند بستری در بیمارستان امام ره خلخال با حضور معاونت محترم فرمانداری خلخال(آقای قنبری )بهمراه معاونت بهداشتی دانشکده ، مدیر بیمارستان و رییس اداره بهزیستی  که از تعدادی بیماران سالمند بستری دربیمارستان امام خمینی (ره)عیادت وضمن احوالپرسی وگفتگوی صمیمانه با اعطای شاخه گل این سالمندان راموردتکریم وتجلیل  قراردادند.
4 -در تاریخ 97/07/10 :  برگزاری مراسم در مهد کودک وپیش دبستانی ستارگان آینده توسط واحدسلامت جمعیت وخانواده معاونت بهداشتی دانشکده باهمکاری اداره بهزیستی :در ابتدای برنامه در راستای تحکیم پیوند عاطفی میان سالمندان وکودکان نوه های سالمندان بهمراه پدربزرگ ومادربزرگ  هایشان نقاشی کردند.سپس توسط گروه سرود کودکستان سرود خوانی شده  وروز سالمند توسط نوه ها به سالمندان تبریک گفته شد.در ادامه برنامه به قید قرعه به پنج نفراز سالمندان کارت هدیه اهدا وموردتجلیل قرارگرفتند.درانتهای برنامه به هرکدام از کودکان کودکستان یک بسته مداد رنگی اهداشده و از سالمندان وکودکان پذیرایی بعمل آمد.


نظر شما :