برگزاری آزمون بهورزی

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۳ کد : ۳۵۲۲ اخبار واحد
تعداد بازدید:۳۲۷
به گزارش روابط عمومی دانشکده ؛ آزمون بهورزی طی مقررات و زمان برگزاری آزمون مندرج در آگهی پذیرش مورخ ۹۹/۶/۲۱ راس ساعت ۱۰ صبح با حضور ۱۲ نفر شرکت کننده با مدرک کارشناسی برای خانه های بهداشت در معاونت آموزشی دانشکده برگزار شد.
برگزاری آزمون بهورزی

نظر شما :