اخبار واحد - آرشیو

بازرسی از نانوایی ها در راستای طرح تشدید بازرسی در خصوص رفع نواقصات بهداشتی گالری

مورخ ۹۷.۱۰.۰۴ در راستای طرح تشدید بازرسی از نانوایی ها از تعداد ۱۰ واحد نانوایی شهرخلخال توسط معاونت بهداشتی وکارشناس بهداشت محیط دانشکده بازرسی بعمل امد.در جریان این بازرسی ضمن اموزش حضوری به متصدیان نانوایی ها در خصوص رفع نواقصات بهداشتی تذکرات لازم داده شد .

ادامه مطلب

جلسه بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات مرکز خدمات جامع سلامت کلور در دفتر ریاست محترم دانشکده (دکترشکارچی) گالری

درجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۰۳ در دفتر ریاست محترم دانشکده (دکترشکارچی) باحضور معاونین و رؤسای دانشکده درخصوص مسائل و مشکلات مرکز خدمات جامع سلامت کلور بررسی و تبادل نظرگردید.

ادامه مطلب