اخبار واحد - آرشیو

طرح تشدید بازرسی و سلامت نوروزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خلخال مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ مانور طرح تشدید بازرسی وسلامت نوروزی راس ساعت ۹صبح باحضور دکتر شکارچی (ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی خلخال)معاونت بهداشتی دانشکده ،رییس گروه سلامت ومحیط ،کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط واعضای کمیته خدمات بهداشتی ومحیط زیست شهرستان خلخال با وسایط نقلیه مربوطه شامل ناوگان اورژانس ۱۱۵ ،نیروی انتظامی ،هلال احمر ،راهنمایی ورانندگی ومحیط زیست درسطح شهرخلخال برگزارگردید.دراین مانور ازچندین امکنه حساس توسط سه اکیپ کارشناسان بهداشت محیط بازدید ونمونه برداری میکروبی انجام گرفت .این طرح ازتاریخ ۹۷/۱۲/۲۰الی۹۸/۰۱/۲۰ به مدت سی روز توسط شصت اکیپ بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال انجام خواهد گرفت.

ادامه مطلب

بازدید کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک از خواربارفروشی ها

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ توسط کارشناس بهداشت محیط و کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک قدس از خواروبار فروشی هابازدید بعمل آمد.در این بازدید به فروشندگان درخصوص جمع آوری مواد غذایی تاریخ گذشته و مواد غذایی که علامت سیب سلامت روی آنها درج نگردیده ونیز کافه رستورانهای که علیرغم ظاهر شیک محل عرضه ی قلیان بودند تذکرات لازم داده شد ونیز بابررسی تست آلودگی از ظروف و موادغذایی این کافه رستورانها درخصوص رعایت اصول بهداشتی راهنمایی وارشادات لازم صورت گرفت.

ادامه مطلب

بازدید واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و گره بیماریها از مرکز شماره ۱

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ،مورخ ۹۷/۱۲/۱ کارشناسان واحد مدیریت کاهش خطر بلایا و گروه بیماریهای معاونت بهداشتی از مرکز جامع سلامت شهری و روستایی شماره یک بازدید نموده و برنحوه ارائه آموزش خانوار در برابر بلایا و بررسی ایمنی سازه ای و غیر سازه ای مرکز و پایش عملکرد در حوزه پیشگیری و کنترل بیماریها و ایمن سازی نظارت نمودند.

ادامه مطلب

جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و بلایا

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، جلسه آموزشی پیشگیری از سوانح و حوادث و بلایا و راههای پیشگیری از سقوط سالمندان به رابطین و جمعیت تحت پوشش و تاکید و تشویق و ترغیب آنها بر سفیر سلامت افتخاری بودنشان بر خانوارهای خود و دیگر خانوارها با راهنمایی همکاران بهداشتی و بر اساس طرح درس کتابهای مهم رفرنس موجود در آموزش بهداشت در مورخ ۹۷/۱۲/۲ توسط کارشناس مسئول و مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع قدس برگزار گردید

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی و برنامه های مراقبت از میانسالان

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ،مورخ ۹۷/۱۲/۱ به مناسبت هفته سلامت مردان کارگاه آموزشی و برنامه های مراقبت از میانسالان برای معلمان و پرسنل اداری توسط مسئول مرکز و کارشناس تغذیه و مراقبین سلامت مرکز خدمات جامع سلامت ۲ شهری برگزار گردید.

ادامه مطلب