اخبار واحد - آرشیو

بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ( ویژه ماه مبارک رمضان ۹۷)

بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ( ویژه ماه مبارک رمضان ۹۷) گالری

بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در طرح تشدید بازرسی توسط گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی خلخال ویژه ماه مبارک رمضان ۹۷ و توقیف بیش از ۱۵۰ کیلو روغن فاسد وسوخته وبیش از ۲۵۰ کیلو گرم و به تعداد ۲۵ متصدی شیرینی پزی وغذا خوری اخطار کتبی داده شده ..ملکی رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی خلخال

ادامه مطلب