اخبار واحد - آرشیو

بازدید بهداشتی از محل برگزاری جشنواره عشایر ذره مور (کلیه سویی)

بازدید بهداشتی از محل برگزاری جشنواره عشایر ذره مور (کلیه سویی) گالری

بازدید و نظارت از محل برگزاری جشنواره عشایر منطقه ییلاق ذره مور (کلیه سویی) شهرستان خلخال و توزیع تراکت و مواد آموزشی در بین گردشگران ، ومتصدیان اماکن توزیع مواد غذایی در تاریخ ۹۷.۴.۲۹ توسط کارشناسان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی خلخال

ادامه مطلب