اخبار واحد - آرشیو

کارگاه پیشگیری از حوادث حمل ونقل

کارگاه پیشگیری از حوادث حمل ونقل در جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله به واسطه حوادث ترافیکی ،به همت واحد سلامت جوانان و با همکاری اورژانس پیش بیمارستانی و پلیس راهور در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی خلخال در روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲برای گروه هدف نمایندگان ادارات ،همکاران ستاد ،مسئولین مراکز ،کارشناسان ناظر ،مراقبین سلامت وبهورزان برگزار گردید

ادامه مطلب