اخبار واحد - آرشیو

هفته سلامت مردان ایران

برای دستیابی به اهداف مهم فوق شعار(سما)سال۱۳۹۸" محیط کار سالم، کارکنان سالم" انتخاب شده و روزشمار هفته سلامت مردان ایران به شرح زیر اعلام می گردد:

ادامه مطلب

برگزاری برنامه آموزشی

برنامه آموزشی برای مادران کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی وهمکاری وهماهنگی کمیته امداد شهرستان خلخال در مورخه ۱۳ بهمن برگزار شد

ادامه مطلب

برنامه میان وعده سالم کارکنان

برنامه میان وعده سالم کارکنان به مناسبت بسیج آموزشی تغذیه صحیح در مرکز خدمات یک شهری به همت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی در مورخه۹۸/۱۱/۲با تاکید برالگوی غذایی سالم با جایگزین های غذایی مناسب برگزار شد.

ادامه مطلب