اخبار واحد

برگزاری جلسه طرح تشدید بسیج سلامت نوروزی سال ۱۴۰۰ در دانشکده خلخال

جلسه طرح تشدید بسیج سلامت نوروزی سال ۱۴۰۰ با حضور ریاست دانشکده ، معاون بهداشتی ،رئیس اداره سلامت محیط و کار دانشکده ،کارشناسان مراکز کلور،هشجین،۱و۲و۳ شهری ومسئولین مراکز شهری و بهورزان در بیستم اسفندماه سال جاری در سالن اجتماعات ستاد دانشکده برگزار شد.

ادامه مطلب