اخبار واحد

هفته سلامت مردان ایران

برای دستیابی به اهداف مهم فوق شعار(سما)سال۱۳۹۸" محیط کار سالم، کارکنان سالم" انتخاب شده و روزشمار هفته سلامت مردان ایران به شرح زیر اعلام می گردد:

ادامه مطلب

برگزاری برنامه آموزشی

برنامه آموزشی برای مادران کودکان دچار سوءتغذیه زیر پنج سال به همت واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی وهمکاری وهماهنگی کمیته امداد شهرستان خلخال در مورخه ۱۳ بهمن برگزار شد

ادامه مطلب

برنامه میان وعده سالم کارکنان

برنامه میان وعده سالم کارکنان به مناسبت بسیج آموزشی تغذیه صحیح در مرکز خدمات یک شهری به همت واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی در مورخه۹۸/۱۱/۲با تاکید برالگوی غذایی سالم با جایگزین های غذایی مناسب برگزار شد.

ادامه مطلب

کارگاه پیشگیری از حوادث حمل ونقل

کارگاه پیشگیری از حوادث حمل ونقل در جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله به واسطه حوادث ترافیکی ،به همت واحد سلامت جوانان و با همکاری اورژانس پیش بیمارستانی و پلیس راهور در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی خلخال در روز دوشنبه ۹۸/۱۰/۰۲برای گروه هدف نمایندگان ادارات ،همکاران ستاد ،مسئولین مراکز ،کارشناسان ناظر ،مراقبین سلامت وبهورزان برگزار گردید

ادامه مطلب