اخبار واحد

برگزاری کارگاه آموزشی "پیشگیری از نارسی و زایمانهای زودرس"

بنابه گزارش روابط عمومی دانشکده ،مورخ۹۷/۱۱/۲۱ کارگاه پیشگیری از نارسی وزایمانهای زودرس و اهمیت مراقبتهای پیش بارداری در پیشگیری از بارداریهای پرخطر و کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در مسجد چهارده معصوم(ع) ساعت ۴ بعدازظهر توسط کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت قدس از طرف بسیج جامعه ی پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی "پیشگیری از انواع عفونتهای زنان"

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، کارگاه آموزشی پیشگیری از انواع عفونتهای زنان در دخترخانمها و خانمهای ازدواج کرده و مخصوصا خانمهای باردار و تصمیم به بارداری به عنوان یکی از راهکارها و مداخلات اجرایی در جهت کاهش زایمان زودرس و نارسی و درنتیجه کاهش مرگ و میر کودکان زیر۵ سال مورخ ۹۷/۱۱/۱۹ توسط کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک قدس از طرف بسیج جامعه پزشکی در مسجد محمدرسول الله برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی "ناباروری اکتسابی"

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ،مورخ ۹۷/۱۱/۱۷کارگاه آموزشی ناباروری اکتسابی برای پزشکان ، ماماها ی تیم سلامت ،مراقبین سلامت وکارشناسان ناظر بهداشتی توسط معاونت بهداشتی درسالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی "بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن" گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، مورخ ۹۷.۱۱.۱۷ کارگاه آموزشی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، برای مسئولین مراکز شهری، کارشناسان ناظر ، خانه های بهداشت و مراقبین سلامت شهری توسط گروه سلامت و پیشگیری بیماریها در سالن جلسه دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی "احیای پایه کودکان برای بهورزان " گالری

برگزاری کارگاه احیای پایه کودکان برای بهورزان در روز ۱۰ بهمن ماه و برای پزشکان ،مراقبین ، کارشناسان ناظر و ماماها در روز ۱۱ بهمن ماه توسط گروه سلامت جمعیت ، خانواده معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی "راهکارهای پیشگیری از انواع سرطانها " گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، کارگاه آموزشی در مسجد محمد رسول الله از طرف بسیج جامعه پزشکی توسط کارشناس مسئول مرکز خدمات جامع سلامت قدس در خصوص راهکارهای پیشگیری از انواع سرطانها و نیز سرطان برست و سرویگس در هفته پویش ملی مبارزه با سرطان در مورخ ۹۷/۱۱/۹ ساعت ۴ بعداز ظهر و نیز در این جمع ۳۰۰نفره در خصوص ارایه خدمات نوین سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت و تشکیل پرونده الکترونیک و گامهای بلند دولت در جهت اجرای برنامه خطرسنجی و ارایه خدمات به کودکان نوجوانان میانسالان و سالمندان اشاره شد

ادامه مطلب

برگزاری کمیته مرگ ومیر کودکان گالری

بنا به گزارش روابط عمومی دانشکده ، در تاریخ ۹۷/۱۱/۹ کمیته مرگ ومیر کودکان ۱ الی ۵۹ ماهه توسط گروه جمعیت وخانواده معاونت بهداشتی درسالن جلسات دانشکده برگزارگردید.

ادامه مطلب

بازدید کارگروه سلامت شاغلین گالری

بنابه گزارش روابط عمومی دانشکده ، مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ کارگروه سلامت شاغلین شامل کارشناسان دانشکده علوم پزشکی و ادرات کار و تعاون و محیط زیست و فرمانداری بطور مشترک از روند اجرای آیین نامه ها و دستوالعمل های ایمنی وبهداشت حرفه ای و محیط زیست در کارگاه و کارخانه های سطح شهر خلخال بازدید نمودند.

ادامه مطلب