اخبار واحد

بازدید ریاست دانشکده از مرکز لمعه دشت گالری

بنا به گزارش روابط عمومی در تاریخ ۹۷.۱۱.۶ رئیس دانشکده علوم پزشکی ،رئیس گروه سلامت محیط وکار و سرپرست گروه گسترش از مرکز لمعه دشت و اماکن داخل روستا بازدید نموده وطرح معدوم سازی موادغذایی فاسد وتاریخ گذشته ازمغازه های داخل روستا هم انجام گرفت.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالان توسط واحد سلامت جمعیت و خانواده گالری

مورخ ۹۷.۱۱.۴ کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم در میانسالان توسط واحد سلامت جمعیت و خانواده برای مراقبین سلامت و کارشناسان ناظر در سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

بازرسی از نانوایی ها در راستای طرح تشدید بازرسی در خصوص رفع نواقصات بهداشتی گالری

مورخ ۹۷.۱۰.۰۴ در راستای طرح تشدید بازرسی از نانوایی ها از تعداد ۱۰ واحد نانوایی شهرخلخال توسط معاونت بهداشتی وکارشناس بهداشت محیط دانشکده بازرسی بعمل امد.در جریان این بازرسی ضمن اموزش حضوری به متصدیان نانوایی ها در خصوص رفع نواقصات بهداشتی تذکرات لازم داده شد .

ادامه مطلب

جلسه بررسی و تبادل نظر درباره مسائل و مشکلات مرکز خدمات جامع سلامت کلور در دفتر ریاست محترم دانشکده (دکترشکارچی) گالری

درجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۰۳ در دفتر ریاست محترم دانشکده (دکترشکارچی) باحضور معاونین و رؤسای دانشکده درخصوص مسائل و مشکلات مرکز خدمات جامع سلامت کلور بررسی و تبادل نظرگردید.

ادامه مطلب