اخبار واحد

هفتمین کانون سلامت محلات دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال در خصوص اجتماعی شدن سلامت و تعیین اعضا و دبیر کانون گالری

مورخ ۹۷.۹.۲ هفتمین کانون سلامت محلات دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال در خصوص اجتماعی شدن سلامت و تعیین اعضا و دبیر کانون با حضور بخشدار محترم بخش خورش رستم،اعضای شورای اسلامی شهر،سفیران سلامت شهر هشجین،معتمدین محل،پرسنل پایگاه بهداشتی شهر هشجین و مسئول امور اجتماعی دانشکده علوم پزشکی خلخال در سالن اجتماعات بخشداری خورش رستم تشکیل گردید.

ادامه مطلب

جلسه مشترک کارشناسان دانشکده علوم پزشکی ، محیط زیست ، فرمانداری و اداره کار با موضوع سلامت شاغلین درکارگاه ها گالری

مورخ ۹۷.۰۹.۲۰ جلسه مشترک کارشناسان دانشکده علوم پزشکی ، محیط زیست ، فرمانداری و اداره کار با موضوع سلامت شاغلین درکارگاه ها در دفتر معاونت بهداشتی دانشکده برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مصرف صحیح و عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی

مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ کارگاه آموزشی آشنایی بامصرف صحیح و عوارض جانبی محصولات آرایشی و بهداشتی توسط مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی خلخال برای اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ،آزاد اسلامی و پیام نور با همکاری دانشگاه پیام نور درسالن آمفی تئاتر آن دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری همایش روز جهانی ایدز توسط معاونت بهداشتی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال برای اساتید و دانشجویان گالری

مورخ ۹۷/۰۹/۱۳ همایش روز جهانی ایدز توسط معاونت بهداشتی و آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال برای اساتید و دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ،آزاد اسلامی و پیام نور با همکاری دانشگاه پیام نور درسالن آمفی تئاتر آن دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب

چادر اطلاع رسانی با خدمات مشاوره و انجام رپید تست رایگان بمناسبت هفته ملی اطلاع رسانی اچ آی وی گالری

مورخ ۹۷/۰۹/۰۸ بمناسبت هفته ملی اطلاع رسانی اچ آی وی چادر اطلاع رسانی با خدمات مشاوره و انجام رپید تست رایگان روبروی مرکز خدمات سلامت جامع شماره دو توسط کارشناسان مرکز شماره ۲ و گروه مدیریت بیماری ها برگزارگردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی بیماریهای نوپدید و بازپدید با اهمیت آنفلوانزا گالری

کارگاه آموزشی بیماریهای نوپدید و بازپدید با اهمیت آنفلوانزا مورخه ۹۷/۸/۲۶ برای پزشکان،ماما،پرستاران،مسئولین بخشهای بالینی و مراکز بهداشتی درمانی،مراقبین سلامت توسط کارشناس گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی برگزارگردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنترل عفونت های بیمارستانی گالری

کارگاه آموزشی کنترل عفونت های بیمارستانی مورخ ۹۷/۸/۲۷ برای پزشکان،ماما،پرستاران،مسئولین بخشهای بالینی و مراکز بهداشتی درمانی،مراقبین سلامت توسط کارشناس گروه بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید

ادامه مطلب