اخبار واحد

کارگاه آموزشی ارزیابی اختلالات روان برای پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت توسط واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی گالری

مورخ ۹۷/۰۹/۵ و ۹۷/۰۹/۰۶ کارگاه آموزشی ارزیابی اختلالات روان برای پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت توسط واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی درسالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی بیماری سل برای پزشکان ، کارشناسان پرستاری و ماماهای تیم سلامت ،کارشناسان آزمایشگاه گالری

کارگاه آموزشی بیماری سل برای پزشکان ،کارشناسان پرستاری و ماماهای تیم سلامت ،کارشناسان آزمایشگاه توسط کارشناس گروه بیماری های معاونت بهداشتی در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی تالاسمی و ژنتیک اجتماعی برای پزشکان و ماماهای تیم سلامت ، کارشناسان آزمایشگاه وکارشناسان ناظر گالری

کارگاه آموزشی تالاسمی و ژنتیک اجتماعی برای پزشکان و ماماهای تیم سلامت ، کارشناسان آزمایشگاه وکارشناسان ناظر توسط گروه بیماری های معاونت بهداشتی درسالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب

اطلاع رسانی ایدز،غربالگری فشارخون و تست ایدز از شرکت کنندگان در همایش بسیجیان درمصلی خلخال به مناسبت سالروز تشکیل بسیج گالری

مورخ ۹۷/۰۸/۰۵ به مناسبت سالروز تشکیل بسیج ،اطلاع رسانی ایدز،غربالگری فشارخون و تست ایدز از شرکت کنندگان در همایش بسیجیان در مصلی خلخال توسط گروه بیماری های دانشکده علوم پزشکی و با همکاری بسیج جامعه پزشکی انجام گرفت.

ادامه مطلب

جلسه آموزشی بهورزان و تسهیل گران منطقه لمبر در خصوص تربیت مربی برای پرورش طیور و ماکیان بومی و تغذیه زنان روستایی وعشایر گالری

مورخ ۹۷/۰۸/۲۹ جلسه آموزشی بهورزان و تسهیل گران منطقه لمبر در خصوص تربیت مربی برای پرورش طیور و ماکیان بومی و تغذیه زنان روستایی وعشایر ، توسط واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی با همکاری جهاد کشاورزی و با حضور آقای دکتر بهرو برگزار گردید.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی بیماری های نو پدید و باز پدید گالری

مورخ ۹۷/۰۸/۲۷ کارگاه آموزشی بیماری های نو پدید و باز پدید برای پزشکان ، کارشناسان پرستاری و ماماها ،کارشناسان آزمایشگاه و بیماری ها و مراقبین سلامت توسط کارشناس گروه بیماری های معاونت بهداشتی در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.

ادامه مطلب