گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریها

تعداد بازدید:۶۳۸۵
مسئول گروه:

** فریبرز عیسی پور(کارشناس ارشد اپیدیولوژی)
کارشناس برنامه دیابت و فشار خون - کارشناس خطر سنجی - کارشناس پوکی استخوان - کارشناس برنامه بسته خدمتی سلامت کارکنان دولت 

 
کارشناسان واحد:

**سرکار خانم مهدیه سلیم پور (کارشناس پرستاری)
کارشناس برنامه : فشار خون، سرطان ،دیابت،
خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی و سکته مغزی،فعالیت فیزیکی و عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر،ثبت کلیه امورات محوله در سامانه برنامه عملیاتی از یکم تا دهم هرماه،پایش مراکز،خانه های بهداشت و عملکرد تیم سلامت طبق برنامه،جمع بندی آمار مرگ کرونا

** سرکار خانم آزیتا شریفیان(کاردان مامائی)
کارشناس برنامه :
غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتونوری نوزادان، کم کاری تروئید ، PKU ، پوکی استخوان،بیماریهای اسکلتی عضلانی، سوانح و حوادث،هپاتیت،ثبت کلیه امورات محوله در سامانه برنامه عملیاتی از یکم تا دهم هرماه،پایش مراکز،خانه های بهداشت و عملکرد تیم سلامت طبق برنامه،جمع بندی آمار رپید تست کرونا و موارد مثبت از مراکز و خانه های بهداشت

** سرکار خانم مینا راست خیز(کارشناس مامائی)
کارشناس برنامه : بیماریهای منتقل از طریق آب و غذا(طغیان،التور،بوتولیسم و....)، بیماریهای منتقل از طریق ناقلین(مالاریا،بورلیاو....)،ژنتیک اجتماعی(تالاسمی،سندروم داون و....)، سلامت چشم و بینایی، آسم و شنوایی، ثبت کلیه امورات محوله در سامانه برنامه عملیاتی از یکم تا دهم هرماه، پایش مراکز،خانه های بهداشت و عملکرد تیم سلامت طبق برنامه، جمع بندی و ارسال روزانه آمار کرونا به مسئول مربوطه، جمع بندی و ارسال هفتگی آمار قرنطینه به مسئول مربوطه، جمع بندی و ارسال روزانه طرح شهید سلیمانی به نیروی بسیج سپاه
**آقای یونس ربیعی (کارشناس بیماریها)
کارشناس برنامه : سل و جذام، بیماریهای سندرومیک، شدید تنفسی و مقررات بهداشت مرزی (کرونا،آنفلوانزا،زیکا،ابولا و...) ،ایدز و بیماریهای آمیزشی ، ایمنسازی و عوارض واکسن(مشترک با آقای ولی)، ثبت کلیه امورات محوله در سامانه برنامه عملیاتی از یکم تا دهم هرماه، پایش مراکز،خانه های بهداشت و عملکرد تیم سلامت طبق برنامه ،جمع بندی و ارسال روزانه آمار PCR کرونا به معاونت درمان اردبیل و ثبت موارد در سامانه پورتال بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

** آقای محرم ولی (کاردان مدیریت امداد و سوانح )

کارشناس برنامه : زنجیره سرما - ایمن سازی و عوارض بعد از ایمن سازی - بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
**سرکارخانم آرام بیدقی

کارشناس برنامه : درمان واحد هاری - جمع آوری آمار از بخش های بیمارستان _‌واکسیناتور آنفلوانزا در بیمارستان _ جمع آوری آمار ماهانه از مطب ها و آزمایشگاههای خصوصی 

شماره تماس: ۳۲۴۳۴۷۴۷
پست الکترونیکی واحد: bimariha@khalums.ac.ir

اهم وظایف و مسئولیت ها :

الف) آموزش و اطلاع رسانی

آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم در رابطه با بیماری های مختلف و راههای درمان و پیشگیری از آنها

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار یهای گوناگون به مراجعه کنندگان

ب) برنامه مراقبت

بیماریابی واجرای موازین پیشگیری, پیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند و مراقبت از بیماریها در اتباع بیگانه

برنامه ریزی وانجام واکسیناسیون طبق برنامه کشوری بر ای گروهای هدف, گروهای خاص و جمعیت های آسیب پذیر

تامین کلیه تجهیزات و ملزومات برنامه ها اعم از واکسن و تجهیزات ایمن سازی، ملزومات بیماریابی, متون آموزشی و فرم ها و دفاتر مورد نیاز ونگهداری آنها درشرایط مناسب و توزیع آنها درسطح مراکزشهرستان

داشتن توانایی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف و اجرای طرحهای ملی

ج) سیستم گزارش

جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها و ارسال اطلاعات به سطوح بالا

د) همکاری بین بخشی

- تشکیل جلسات درون و برون بخشی توجیهی, کمیته ها, شوراها و نشست های مرتبط با سلامت با ارگانهای ذیر ربط

ه) نظارت و ارزشیابی

-پایش مستمر و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی در سطوح محتلف

با توجه به تغییرات در روند اپیدمیولوژیک بیماری ها وتوجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیری های خاموش بیماری های غیرواگیر در دو دهه اخیر مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها در سطح شهرستان ها به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شده است.

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۱