گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریها

تعداد بازدید:۵۶۲۳
مسئول گروه:

** فریبرز عیسی پور(کارشناس ارشد اپیدیولوژی)
کارشناس برنامه دیابت و فشار خون - کارشناس خطر سنجی - کارشناس پوکی استخوان - کارشناس برنامه بسته خدمتی سلامت کارکنان دولت 

 
کارشناسان واحد:

**سرکارخانم مهدیه سلیم پور(کارشناس پرستاری)
کارشناس برنامه : فشار خون، سرطان ،دیابت
** سرکار خانم آزیتا شریفیان(کاردان مامائی)
کارشناس برنامه : کم کاری تروئید ، PKU ، پوکی استخوان  ، سوانح و حوادث
**سرکارخانم ملاحت قربانی (کارشناس مامائی)
کارشناس برنامه :بیماهاریهای ایدز ، هپاتیت ، آسم ، شنوایی سنجی ، فعالیت بدنی
** سرکار خانم سمیه بابائی(کارشناس مامائی)
کارشناس برنامه : بیماریهای سل ، جزام ، ژنتیک ، تالاسمی ، بینایی سنجی

** آقای محرم ولی (کاردان مدیریت امداد و سوانح )
کارشناس برنامه : زنجیره سرما - ایمن سازی و عوارض بعد از ایمن سازی - بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
**
سرکارخانم آرام بیدقی
کارشناس برنامه : درمان واحد هاری - جمع آوری آمار از بخش های بیمارستان _‌واکسیناتور آنفلوانزا در بیمارستان _ جمع آوری آمار ماهانه از مطب ها و آزمایشگاههای خصوصی 

شماره تماس: ۳۲۴۳۴۷۴۷
پست الکترونیکی واحد: bimariha@khalums.ac.ir

اهم وظایف و مسئولیت ها :

الف) آموزش و اطلاع رسانی

آموزش کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم در رابطه با بیماری های مختلف و راههای درمان و پیشگیری از آنها

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بیمار یهای گوناگون به مراجعه کنندگان

ب) برنامه مراقبت

بیماریابی واجرای موازین پیشگیری, پیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند و مراقبت از بیماریها در اتباع بیگانه

برنامه ریزی وانجام واکسیناسیون طبق برنامه کشوری بر ای گروهای هدف, گروهای خاص و جمعیت های آسیب پذیر

تامین کلیه تجهیزات و ملزومات برنامه ها اعم از واکسن و تجهیزات ایمن سازی، ملزومات بیماریابی, متون آموزشی و فرم ها و دفاتر مورد نیاز ونگهداری آنها درشرایط مناسب و توزیع آنها درسطح مراکزشهرستان

داشتن توانایی لازم جهت مقابله با همه گیری بیماریهای مختلف و اجرای طرحهای ملی

ج) سیستم گزارش

جمع آوری اطلاعات مربوط به سلامت و بیماری درشهرستان وتجزیه وتحلیل آنها بمنظور شناسایی بیماری ها ومشکلات بهداشتی شایع در شهرستان و برنامه ریزی واجرای راهکارهای مناسب جهت مقابله با آنها و ارسال اطلاعات به سطوح بالا

د) همکاری بین بخشی

- تشکیل جلسات درون و برون بخشی توجیهی, کمیته ها, شوراها و نشست های مرتبط با سلامت با ارگانهای ذیر ربط

ه) نظارت و ارزشیابی

-پایش مستمر و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های بهداشتی در سطوح محتلف

با توجه به تغییرات در روند اپیدمیولوژیک بیماری ها وتوجه بیشتر متولیان بهداشت جهانی به همه گیری های خاموش بیماری های غیرواگیر در دو دهه اخیر مدیریت مبارزه با بیماری ها در سطح وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی و بالطبع آن مدیریت مبارزه بیماری ها درسطح استان و واحد مبارزه بابیماری ها در سطح شهرستان ها به دو قسمت مجزای مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر تقسیم شده است.

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰