گروه گسترش و توسعه شبکه

تعداد بازدید:۶۱۲۲
مسئول گروه:
دکتر صائمه بهبودی(پزشک عمومی)
کارشناسان:
آقای اسماعیل نیاستی (کاردان بیماریها)
آقای سید بهزاد نظری (کارشناس گروه گسترش)
آقای پیمان طالعی (کارشناس گروه گسترش)
سرکارخانم زهرا ابراهیمی (کارشناس امور بهورزی )
سرکار خانم فرخنده پورامام وردی (کاردان مامایی)
شماره تماس واحد: ۳۲۴۳۴۷۳۷- ۰۴۵ داخلی ۲۰
پست الکترونیکی : ghostaresh@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۴۰۱