گروه سلامت محیط و کار

تعداد بازدید:۵۲۳۶

واحد بهداشت محیط

مسئول گروه:
مهندس علی ملکی (ارشد آلودگی محیط گرایش محیط زیست)

کارشناسان گروه : 

مهندس نجمه همتی(کارشناس مهندسی بهداشت محیط)
مهندس علی نور محمدی (کارشناس مهندسی بهداشت محیط)
مهندس حسین خسروی(کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای)

پست الکترونیکی واحد: mohit@khalums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۳۳۴۱۳ داخلی: ۲۵

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۹