واحد سلامت روان اجتماعی و اعتیاد

تعداد بازدید:۵۴۲۴

مسئول واحد:

فرشته عبدی (ارشد بهداشت روان)

شماره تماس مستقیم:۳۲۴۲۶۸۰۱-۲

شماره داخلی:۱۵

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۷