واحد بهبود تغذیه

تعداد بازدید:۳۸۱۴
مسئول واحد:

منیژه حقگویی (کارشناس مامایی)

پست الکترونیکی واحد: Nutrition@khalums.ac.ir

شماره تماس مستقیم: ۳۲۴۲۶۸۰۳ داخلی:۱۲

 

فایلهای مورد نیاز تغذیه

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۹