حوزه معاونت

تعداد بازدید:۱۰۷۰۷

سرپرست معاونت بهداشت و رئیس مرکز بهداشت :
دکترعبدالله درگاهی

مدرک تحصیلی: دکترای  بهداشت محیط
شماره تلفن تماس: ۳۲۴۲۲۳۱۰-۰۴۵
پست الکترونیکی: m.beh@khalums.ac.ir

امروزه مسائل سلامت بصورت غیرمنتظره ی تغییر می یابند که تنها بخشی از آن را می توان پیش بینی کرد ، در این راستا مدیران سلامت به جای افزایش ظرفیت پیش گویی می بایست توان پاسخ دهی خود را افزایش دهند . نگرانی اصلی خدمات دهی سلامت تفاوت میان انتظارات و عملکرد هاست. مراقبت های اولیه برای بهبود سلامت جامعه توان بسیاری دارد ، ولی این پاسخ به توقع مردم کافی نیست ، مردم توقع دارند نظام سلامت از آنها محافظت کند. کاستن از میزان محروم ماندگی ، تفاوت های اجتماعی در برخورداری از سلامت ،نابرابری سلامت ، دسترسی و کیفیت مراقبت ، بارمالی خدمات ، موانع دسترسی ، پوشش همگانی ، عدالت در سلامت و فراهم آوری خدمات برای همه درقالب ارائه خدمات بهداشتی درمانی کامل و با کیفیت مطلوب با همکاری مردم از طریق واحدهای بهداشتی درمانی ( مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاههای سلامت  ، خانه های بهداشت و ...)در قالب نیرو های فنی (پزشک ،ماما ،بهورز ،مراقب سلامت  و...)  از جمله اقدامات بسیار موثری است، که در ارتقاء سلامت نقش بسزایی دارد .
معرفی معاونت بهداشتی: معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال در راستای تحقق عدالت اجتماعی ، پاسخگویی ، حرمت کرامت انسانی با بهره مندی از شاخص های مطلوب بهداشت با اهمیت به انسان سالم محور توسعه پایدار تلاش می نماید. این معاونت با بهره گیری از علم و فن آوری نیروهای متعهد و فنی موجود در حیطه مسئولیت خود از طریق برنامه ریزی ، جلب مشارکت مردم و تقویت همکاری درون بخشی و برون بخشی و با تاکید بر قانون مداری و مشتری محوری با ارائه خدمات برای جمعیت تحت پوشش  در تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی گام بر می دارد.

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۴۰۲