مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهید آرقند لرد

تعداد بازدید:۳۵۵۰
مسئول مرکز:
---
پست الکترونیکی مرکز: lerd@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۶۱۱۱۱

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت لرد

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

لرد ۱

 

 

۳۲۴۶۱۶۳۵

لرد ۲

 

 

۳۲۴۶۱۶۱۰

میانرودان

 

 

۳۲۴۷۳۳۰۰

پیش شماره استان :۰۴۵

آخرین ویرایش۰۳ شهریور ۱۴۰۰