مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لمعه دشت

تعداد بازدید:۳۸۷۵
مسئول مرکز:
دکتر سیده سارا ابراهیمی
پست الکترونیکی مرکز: lomehdasht@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۰۱۲۱۹

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت لمعه دشت

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

لمعه دشت

آغبلاغ

 

۳۲۴۰۱۳۲۵

پروج

شیخ جانلو

 

۳۲۴۰۱۶۴۰

کزاز

ارسون- گرمخانه- نیاخرم

کهران یوزناب- محمود آباد- سوران- اسمرود

۳۲۴۰۸۴۱۷

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰