مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لنبر

تعداد بازدید:۳۵۸۷
مسئول مرکز:
-------------
پست الکترونیکی مرکز: Lonbar@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۰۳۷۸۵

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت لنبر

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

لنبر

 

اوجغاز- چلنبر- خداقلی قشلاق- نواشانق

۳۲۴۰۳۷۷۳

کلستان علیا

مورستان

 

۳۲۴۰۳۷۷۷

کلستان سفلی

حاجی آباد

 

۳۲۴۰۳۷۷۸

مصطفی لو

 

 

۳۲۴۰۰۴۴۹

بلوکانلو

میل آغاردان

 

۳۲۴۰۰۴۵۸

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰