مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ۳ شهری

تعداد بازدید:۳۳۷۶
مسئول مرکز:
رباب منافی
پست الکترونیکی مرکز : 3shahri@khalums.ac.ir
شماره تماس مرکز: ۳۲۴۳۲۲۱۶
شماره تماس مرکزمشاوره بیماری های رفتاری: ۳۲۴۳۱۴۸۱
مرکز سه شهری مرکز منتخب جهت واکسیناسیون سربازان (در روز های دو شنبه هر هفته) و همچنین مرکز مشاوره بیمارهای رفتاری شهرستان خلخال نیز محسوب می شود.

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت ۳ شهری

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

علی آباد

 

 

۳۲۴۱۶۴۰۹

اناویز

گاودول

 

۳۲۴۰۷۳۶۶

ایلوانق

 

 

۳۲۴۰۷۳۶۵

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰