مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی ۱ شهری (قدس)

تعداد بازدید:۴۵۰۹
مسئول مرکز:
سیده لیلا نوری
پست الکترونیکی مرکز: -3shahri@khalums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۲۲۱۸۷

روستاهای تحت پوشش مرکز جامع خدمات سلامت ۱ شهری

روستای اصلی

روستای قمر

روستای سیاری

شماره تماس روستای اصلی

اندبیل

 

 

۳۲۴۳۱۴۱۱

خانقاه سادات

 

 

۳۲۴۳۰۰۹۱

آغبلاغ کرد

 

کلار- غفورآباد- داوود خانه

۳۲۴۶۷۰۶۴

پیش شماره استان ۰۴۵

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰