مشاور و کارشناس مسئول بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده

تعداد بازدید:۸۸۵۱
 مشاور و کارشناس مسئول بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشکده:

سرکار خانم فرشته عبدی (ارشد بهداشت روان)
شماره تماس : ۳۲۴۲۱۳۰۴-۰۴۵

سامانه ثبت شکایات

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷