روابط عمومی

تعداد بازدید:۳۲۵۱
مسئول روابط عمومی:
 
کارشناسروابط عمومی: رضا حسن زاده
 
تلفن: --
پست الکترونیکی :ravabet@khalums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۱