واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۱۲۱
اسفندیار حقیری
کارشناس بهداشت (ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ) 
مهندسی فناوری اطلاعات (طراحی صفحات وب)

مهندس مهراب طوماری
کارشناسی مهندسی نرم افزار
تلفن :32433893
پست الکترونیکی: it@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۳۹۹