مسئول قرار دادها

تعداد بازدید:۳۱۶۶
مسئول قراردادهای دانشکده:
محمود قبائی
تلفن تماس: ۳۲۴۲۷۱۱۸ تلفن داخلی: ۲۹

 

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۱