مسئول قرار دادها

تعداد بازدید:۲۸۱۶
مسئول قراردادهای دانشکده:
محمود قبائی
تلفن تماس: ۳۲۴۲۷۱۱۸ تلفن داخلی: ۲۹

 

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۴۰۱