اطلاعات اقتصادی دانشکده علوم پزشکی خلخال

تعداد بازدید:۲۳۷۴

کد اقتصادی مرکز: ۴۱۱۳۹۹۸۷۷۹۶۳

کد شناسایی ملی مرکز: ۱۴۰۰۰۲۱۳۷۳۸

کد کارگاه :2408140008

شماره ثبت:ن/۵/۴۳۳

تاریخ ثبت :۹۱/۰۲/۰۳

کد پستی مرکز: ۵۶۸۱۷۶۳۸۹۴

شماره فاکس مرکز (دبیرخانه): ۳۲۴۲۲۳۰۵-۰۴۵

آخرین ویرایش۰۹ آذر ۱۴۰۰