امور اداری

تعداد بازدید:۴۰۱۶
محمد رضا عابدی (ارشد مدیریت بازرگانی  )
تلفن: ۳۲۴۲۳۳۶۶ -۰۴۵
پست الکترونیکی: .m.eda@khalums.ac.ir
آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۹