دفتر ریاست

تعداد بازدید:۵۹۷۷

مسئول دفتر ریاست : حسین بخشایی

 

دفتر رئیس دانشکده محل دریافت مکاتبات و ارسال پاسخ و کارشناسی نامه ها و هماهنگ کننده واحدهای حوزه ریاست و تنظیم کننده وقت ریاست دانشکده و پاسخگویی به ارباب رجوع می باشد.

این دفتر کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم سلامت می باشد. همکاران شاغل در دفتر ریاست سعی میکنند علیرغم حجم زیاد مراجعات حضوری و غیر حضوری با سعه صدر پاسخگویی مراجعین محترم باشد.

 

خلاصه‌ای از وظایف دفتر ریاست دانشکده:

  • برنامه‌ریزی تقویم کاری سالیانه و روزانه ریاست دانشکده

  • انجام هماهنگی‌های لازم با کلیه معاونت‌ها وواحدهای زیرمجموعه

  • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایی‌ها از قبیل جلسات هیات رئیسه، شورای دانشکده، جلسات مدیران دانشکده و...

  • برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم جهت بازدید ریاست دانشکده از مراکز، بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشکده و همچنین شبکه‌های بهداشتی و درمانی شهرستانها

  • ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و...

  • تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشکده

  • پیگیری، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند

  • راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر

شماره تماس: 

تلفن : ۳۲۴۲۱۸۹-۰۴۵

دورنویس : ۳۲۴۳۴۷۱۹

 

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۳۹۷