اداره حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خلخال

تعداد بازدید:۲۸۶۷
مسئول اداره :
داود عباسی


 

 

 

آدرس : خلخال خیابان شهید مظفر عزیزی دانشکده علوم پزشکی خلخال
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خلخال

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۴۲۰۲۲۳

 

 
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱