اداره حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خلخال

تعداد بازدید:۲۴۴۸
مسئول اداره :
داود عباسی (کارشناس پرستاری)

شماره تماس: ۳۲۴۲۲۰۹۹

 
 
 
آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹