اداره حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان خلخال

تعداد بازدید:۳۴۴۹

وَمَن أَحیاهافَکَأَنَّماأَحیَاالنَّاس جَمیعاً

و هرکس انسانی را حیات بخشد ،گویی همه انسانها را حیات بخشیده است.

                                                                                                                               «مائده آیه 32»

مسئول اداره :
داود عباسی


 

آدرس : خلخال خیابان شهید مظفر عزیزی دانشکده علوم پزشکی خلخال
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خلخال

شماره تماس: ۰۴۵۳۲۴۲۰۲۲۳

 

 
آخرین ویرایش۱۰ خرداد ۱۴۰۱