اداره گزینش

تعداد بازدید:۳۲۹۹

مسئول اداره گزینش : رزاق صحبت زاده
مدرک تحصیلی : ارشد روان شناسی عمومی
شماره تماس : ۳۲۴۳۳۴۱۴

آخرین ویرایش۰۸ فروردین ۱۳۹۷