پایگاه جاده ای هشجین

تعداد بازدید:۱۶۷۴
تکنسین های شاغل در فوریت هشجین:
بهنام یوسفی(کاردان فوریت های پزشکی)
بهنام ممدوح (کاردان فوریت های پزشکی)
حمید دشتی (کاردان فوریت های پزشکی)
امداد گر و راننده:
اکبر سبحانی
امیر نورالهی
تلفن تماس : ۳۲۴۸۳۸۸۸
 
 
 
 
 
 
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷