پایگاه جاده ای کلور

تعداد بازدید:۱۶۷۵
تکنسین های شاغل در فوریت های پزشکی کلور:
حامد اکبری(کاردان فوریت های پزشکی )
بهنام دولتیاری (کاردان فوریت های پزشکی )
محسن معرفت (کاردان فوریت های پزشکی )
احمد طاهری (کارشناس بیهوشی)
راننده و امداد گر:
سید ناصر جوادپور
شانس اله رئوفی
تلفن تماس : ۳۲۴۶۴۵۱۵
 
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷