مسئول دبیرخانه هیات امنا

تعداد بازدید:۱۷۶۶
ناصر وثوقی (کارشناس ارشد مدیریت گرایش بیمه)
تلفن: ۳۲۴۲۳۳۶۶ -۰۴۵
پست الکترونیکی: .m.eda@khalums.ac.ir
 
آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۷