مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال

مرکز آموزشی و درمانی امام(ره) خلخال در راستای سیاست های دانشکده علوم پزشکی خلخال بر اساس عدالت محوری، حفظ کرامت انسانی و رعایت اخلاق حرفه‌ای با ارتقاء مستمر کیفیت از طریق استفاده ازسرمایه‌های ارزشمند منابع انسانی، روش‌های علمی به روز، امکانات و تجهیزات و فناوری نوین جهت حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ارائه خدمت می‌نماید. بیمارستان امام (ره)به عنوان تنها بیمارستان شهرستان خلخال می باشد که درسال ۱۳۸۷ با همت مسئولین به بهره برداری رسیده است. هم اینک این بیمارستان، با دارا بودن اکثربخش های بالینی، پاراکلینیک و بیشتر تخصص های مربوط درخدمت شهروندان خلخال و سایر مراجعین از شهرهای اطراف می باشد.
**هرگونه رابطه مالی خارج از سیستم حسابداری (پرداخت از طریق صندوق) در بیمارستان ممنوع است.
** سامانه تلفنی ۱۶۹۰ جهت رسیدگی به شکایات شما درخصوص تعرفه خدمات پزشکی به صورت شبانه روزی پاسخگو می باشد.