اخبار واحد

آیین تودیع و معارفه سرپرست معاونت درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال گالری

آیین تودیع و معارفه معاون درمان دانشکده و سرپرست ریاست مرکز آموزشی و درمانی امام ره خلخال با حضور دکتر محمد مهرتک ریاست دانشکده پزشکی و دیگر مسئولین ستادی در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ در محل بیمارستان امام ره خلخال برگزار شد .

ادامه مطلب