درباره بیمارستان

تعداد بازدید:۸۵۰۷

تاریخچه مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) خلخال

بیمارستان خلخال دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال می باشد و بیمارستان فعلی با پروانه تاسیس شماره ۹۳۰۱/۸/ س تاریخ ۸۵/۰۵/۲۹ با انتقال بیمارستان قدیم به ساختمان جدید در سال ۸۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. پروانه این بیمارستان تا ۹۹/۰۵/۰۱ دارای اعتبار می باشد.

این بیمارستان مرکز آموزشی و درمانی و دولتی بوده و وابسته به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال بوده و در مالکیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قرار دارد.

بیمارستان دارای ۹۶ تخت بستری مصوب و دارای ۶ تخت ICU و ۶ تخت CCU و دارای بخشهای داخلی- اطفال- جراحی- زنان- دیالیز - اورژانس- نوزادان- اطاق عمل - زایمان - CT SCAN , رادیولوژی و آزمایشگاه می باشد.

درمانگاههای تخصصی ارتوپدی - بیهوشی - گوش، حلق و بینی - اطفال - زنان - مامایی - نورولوژی داخلی - جراحی - قلب - چشم - پوست - اعصاب و روان - مغز و اعصاب - بیماریهای عفونی در این بیمارستان فعال هستند.

در حال حاضر ۱ نفر فوق تخصص ۱۹ نفر پزشک متخصص ۵ نفر پزشک عمومی و ۱ نفر دکتری علوم آزمایشگاهی و ۲۰۲ نفر پرستار وماما و پیرا پزشک در این بیمارستان شاغل هستند.

این بیمارستان آموزشی بوده و آموزش عملی دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی دانشکده علوم پزشکی خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی خلخال را برعهده دارد.

این مرکز آموزشی و درمانی در سال ۱۳۷۵ هجری شمسی موفق به اخذ لوح دوستدار کودک گردید.

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۷